Ukapljeni naftni plin mješavina je propana i butana. Namijenjen je za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađe i neugodnih mirisa. Osim prednosti koje ima s gledišta zaštite okoliša i zdravlja, prednost korištenja auto plina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost. Stoga auto plin postaje sve popularnije gorivo za pogon motornih vozila.