Vršimo prijevoz UNP-a cisternom do 8.000 kg, najam spremnika i dostava plina za spremnik na kućnu adresu, prijevoz plina u bocama.

G.S. Plin d.o.o. vrši isporuke na cijelom području Makarske rivijere bez naplate prijevoza. Potrebno je naglasiti da G.S. Plin d.o.o. isporučuje UNP u spremnicima u mjernoj jedinici kilogram te je sukladno tome i cijena fakturirana isključivo u kunama po kilogramu. Prilikom kalkulacije ukupnog troška nabave UNP-a potrebno je voditi računa da je 1 litra UNP-a ekvivalent 0.554 kilograma UNP-a. Ovisno o veličini spremnika maksimalne narudžbe (zakonski maksimum 80% popunjenosti spremnika) su sljedeće:

  • Spremnik volumena 1.800 l – 850 kg
  • Spremnik volumena 2.700 l – 1.200 kg
  • Spremnik volumena 4.850 l – 2.200 kg